Stralen

Stralen - "Rotterdam Coatings"

Om een kwalitatief goede en...

Om een kwalitatief goede en strakke coating te kunnen aanbrengen dient het materiaal goed te worden voorbehandeld.
De materialen dienen ontdaan te worden van corrosie en oxidatie, walshuid, gloeihuid en overige verontreinigingen. Ook oude verflagen dienen verwijderd te zijn alvorens een coating te kunnen aanbrengen.

Ook is het belangrijk dat een ondergrond wordt gecreëerd die garant staat voor een goede hechting van de aan te brengen coatlaag

Na lang testen is er gekozen voor het stralen van materialen. Dit gebeurd met een "inert RVS straalmiddel". Dit straalmiddel is milieuvriendelijk en laat geen oxidatiestof achter op de gestraalde laag. Hierdoor kan er nooit een schadelijke werking onder de coatlaag ontstaan.

Hierbij is het belangrijk dat de mensen weten onder welke hoek, met welke luchtdruk en op welke afstand er gestraald moet worden. Hun kennis wordt dan ook constant op peil gehouden en per order wordt er goed overlegd hoe gestraald gaat worden.

Ook kan het voorkomen dat materiaal te dun is om te stralen. Dit betekend dat gekozen moet worden voor een andere voorbehandeling. U kunt dan denken aan schuren, scotschen en/of ontvetten.

Voor alle verder behandelingen kunt u lezen onder het kopje/knop "extra’s".

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons?
info@rotterdam-coatings.com